Kategorie H21C

mezičasy kategorie

Předběžné mezičasy závodníků kategorie H21C. Aktualizováno každou minutu. Bez automatické aktualizace, pro obnovení použijte F5.

1.Kozák Osvald
TBM8201
95:51

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
2.Zájíc Josef
AOV7601
100:27
+04:36.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
3.Boudný Jan
SCP7417
105:00
+09:09.0
(35)
02:55
02:55
(44)
18:42
21:37
(46)
03:30
25:07
(41)
16:48
41:55
(60)
07:05
49:00
(31)
03:21
52:21
(51)
08:10
60:31
(50)
04:11
64:42
(49)
03:55
68:37
(52)
12:21
80:58
(53)
06:54
87:52
(54)
04:31
92:23
(56)
07:45
100:08
(58)
03:00
103:08
(100)
01:11
104:19
(F)
00:41
105:00
4.Schwab Martin
TBM8101
108:53
+13:02.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
5.Popjuk Viktor
OLP7614
109:57
+14:06.0
(35)
03:08
03:08
(44)
20:51
23:59
(46)
03:50
27:49
(41)
16:32
44:21
(60)
06:54
51:15
(31)
04:04
55:19
(51)
07:49
63:08
(50)
05:13
68:21
(49)
04:58
73:19
(52)
12:12
85:31
(53)
06:27
91:58
(54)
05:25
97:23
(56)
07:41
105:04
(58)
02:51
107:55
(100)
01:26
109:21
(F)
00:36
109:57
6.Kroupa Václav
VIP6104
110:12
+14:21.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
7.Komenda Kamil
JIL7201
111:13
+15:22.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
8.Jiran Václav
XBM7601
111:14
+15:23.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
9.Sedlák Radek
DOB7500
111:53
+16:02.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
10.Pšenička Jiří
TEM6301
114:52
+19:01.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
11.Pelant Radim
SMR8100
114:52
+19:01.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
12.Šebesta Petr
ZUP7604
115:28
+19:37.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
13.Hýbl Lukáš
VIP7504
115:50
+19:59.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
14.Grünwald Martin
SBK7903
119:11
+23:20.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
15.Švarcbach Michal
KNC7001
119:37
+23:46.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
16.Kadaník Libor
PHK7204
124:00
+28:09.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
17.Princ David
TEM6901
124:53
+29:02.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
18.Humlíček Aleš
SBK7539
125:07
+29:16.0
(35)
03:38
03:38
(44)
22:12
25:50
(46)
03:58
29:48
(41)
20:48
50:36
(60)
06:33
57:09
(31)
04:17
61:26
(51)
09:27
70:53
(50)
05:18
76:11
(49)
06:17
82:28
(52)
17:08
99:36
(53)
07:07
106:43
(54)
05:54
112:37
(56)
06:59
119:36
(58)
03:18
122:54
(100)
01:24
124:18
(F)
00:49
125:07
19.Vítek Jan
VSP8100
126:03
+30:12.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
20.Šorf Ivo
XBM7504
127:35
+31:44.0
(35)
08:34
08:34
(44)
24:44
33:18
(46)
05:56
39:14
(41)
24:00
63:14
(60)
07:48
71:02
(31)
03:23
74:25
(51)
08:27
82:52
(50)
05:03
87:55
(49)
05:04
92:59
(52)
11:35
104:34
(53)
06:01
110:35
(54)
04:38
115:13
(56)
08:00
123:13
(58)
02:27
125:40
(100)
01:11
126:51
(F)
00:44
127:35
21.Kasal Vít
SJI7812
127:37
+31:46.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
22.Rolný David
SMR7704
132:05
+36:14.0
(35)
04:05
04:05
(44)
28:23
32:28
(46)
05:25
37:53
(41)
21:45
59:38
(60)
08:03
67:41
(31)
03:50
71:31
(51)
09:36
81:07
(50)
04:00
85:07
(49)
06:49
91:56
(52)
12:48
104:44
(53)
07:04
111:48
(54)
05:19
117:07
(56)
09:26
126:33
(58)
03:22
129:55
(100)
01:16
131:11
(F)
00:54
132:05
23.Urbaník Robert
VLI7002
140:42
+44:51.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
24.Pesničák Jan
SMR7902
142:06
+46:15.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
25.Malý Martin
TBM7610
152:31
+56:40.0
(35)
03:49
03:49
(44)
27:36
31:25
(46)
04:33
35:58
(41)
23:14
59:12
(60)
08:15
67:27
(31)
06:26
73:53
(51)
09:53
83:46
(50)
06:14
90:00
(49)
06:40
96:40
(52)
21:29
118:09
(53)
09:16
127:25
(54)
07:46
135:11
(56)
11:49
147:00
(58)
03:09
150:09
(100)
01:31
151:40
(F)
00:51
152:31
26.Berka Milan
RBK
158:05
+62:14.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
27.Vodička Jiří
SBK7737
190:12
+94:21.0
(35)
08:20
08:20
(44)
01:15
69:35
(46)
02:44
72:19
(41)
17:14
89:33
(60)
06:03
95:36
(31)
04:02
99:38
(51)
09:04
108:42
(50)
05:57
114:39
(49)
10:48
125:27
(52)
16:17
141:44
(53)
08:10
149:54
(54)
07:21
157:15
(56)
27:20
184:35
(58)
03:08
187:43
(100)
01:34
189:17
(F)
00:55
190:12
28.Šembera Jiří
VIP6901
234:42
+138:51.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
29.Barák Jiří
XBM8301
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
30.Meier Milan
VLI7301
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
31.Karlík Michal
VIZ8003
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
32.Trmal Robert
TZL7766
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
33.Sochor Jan
SBK6922
DISK
(35)
04:47
04:47
(44)
28:57
33:44
(46)
51:16
85:00
(41)
35:00
00:00
(60)
00:00
00:00
(31)
00:00
00:00
(51)
00:00
00:00
(50)
00:00
00:00
(49)
00:00
00:00
(52)
00:00
00:00
(53)
00:00
00:00
(54)
00:00
00:00
(56)
00:00
00:00
(58)
00:00
00:00
(100)
00:00
00:00
(F)
00:00
DISK
34.Šebela Vítězslav
SBK
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
35.Hlaváč David
JIL7501
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
36.Hruška Miloš
ABR7501
DISK
(35)
03:17
03:17
(44)
29:21
32:38
(46)
03:39
36:17
(41)
19:32
55:49
(60)
08:39
64:28
(31)
04:23
68:51
(51)
09:49
78:40
(50)
07:17
85:57
(49)
06:06
92:03
(52)
27:57
00:00
(53)
00:00
00:00
(54)
00:00
00:00
(56)
00:00
00:00
(58)
00:00
00:00
(100)
00:00
00:00
(F)
00:00
DISK