Kategorie H21B

mezičasy kategorie

Předběžné mezičasy závodníků kategorie H21B. Aktualizováno každou minutu. Bez automatické aktualizace, pro obnovení použijte F5.

1.Izdný Pavel
SJI7613
112:39

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
2.Michalička David
ZUP8001
113:20
+00:41.0
(36)
08:01
08:01
(41)
08:47
16:48
(46)
09:21
26:09
(45)
03:18
29:27
(43)
07:28
36:55
(59)
07:42
44:37
(51)
11:16
55:53
(49)
04:19
60:12
(50)
05:07
65:19
(31)
18:25
83:44
(38)
06:24
90:08
(52)
05:04
95:12
(53)
05:34
100:46
(55)
05:44
106:30
(100)
06:11
112:41
(F)
00:39
113:20
3.Prautsch Pavel
VPM7101
115:32
+02:53.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
4.Král Jan
XBM6903
116:32
+03:53.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
5.Mudrák Pavel
ZBM6901
118:37
+05:58.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
6.Kazda Jiří
SJC8006
119:07
+06:28.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
7.Prošek Michal
SJI7823
120:25
+07:46.0
(36)
08:58
08:58
(41)
08:54
17:52
(46)
13:05
30:57
(45)
03:07
34:04
(43)
06:43
40:47
(59)
06:02
46:49
(51)
11:00
57:49
(49)
04:59
62:48
(50)
06:11
68:59
(31)
18:48
87:47
(38)
06:33
94:20
(52)
04:47
99:07
(53)
06:11
105:18
(55)
06:07
111:25
(100)
08:23
119:48
(F)
00:37
120:25
8.La Carbonara Claudio
TBM7337
122:39
+10:00.0
(36)
08:59
08:59
(41)
09:34
18:33
(46)
14:45
33:18
(45)
03:17
36:35
(43)
07:07
43:42
(59)
05:47
49:29
(51)
11:06
60:35
(49)
04:23
64:58
(50)
05:01
69:59
(31)
17:10
87:09
(38)
07:51
95:00
(52)
05:03
100:03
(53)
06:31
106:34
(55)
06:53
113:27
(100)
08:14
121:41
(F)
00:58
122:39
9.Jedlička Lukáš
SHK8100
125:25
+12:46.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
10.Sikora Tomáš
SFM7001
125:41
+13:02.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
11.Buchtík Ondřej
VLI8101
126:38
+13:59.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
12.Gryc Tomáš
TBM6903
127:13
+14:34.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
13.Henek Michal
RBK8605
127:41
+15:02.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
14.Štáfek Pavel
SKL7401
129:23
+16:44.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
15.Kočandrle Petr
VPM7102
129:42
+17:03.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
16.Vítek Tomáš
XBM7511
130:41
+18:02.0
(32)
25:41
25:41
(36)
05:58
31:39
(41)
25:04
56:43
(46)
23:54
80:37
(48)
08:50
89:27
(61)
20:32
109:59
(54)
15:38
125:37
(55)
09:02
134:39
(56)
12:09
146:48
(58)
06:33
153:21
(100)
02:02
155:23
(F)
01:49
157:12
17.Drobník Lukáš
SCP8500
131:53
+19:14.0
(36)
09:11
09:11
(41)
08:54
18:05
(46)
14:41
32:46
(45)
03:26
36:12
(43)
06:49
43:01
(59)
06:06
49:07
(51)
13:10
62:17
(49)
04:58
67:15
(50)
05:46
73:01
(31)
23:47
96:48
(38)
06:57
103:45
(52)
06:22
110:07
(53)
07:01
117:08
(55)
06:17
123:25
(100)
07:39
131:04
(F)
00:49
131:53
18.Šňupárek Ondřej
TZL6999
134:34
+21:55.0
(36)
09:49
09:49
(41)
10:10
19:59
(46)
12:32
32:31
(45)
03:39
36:10
(43)
14:29
50:39
(59)
06:09
56:48
(51)
11:55
68:43
(49)
05:10
73:53
(50)
05:40
79:33
(31)
18:38
98:11
(38)
08:06
106:17
(52)
04:50
111:07
(53)
05:50
116:57
(55)
09:52
126:49
(100)
06:48
133:37
(F)
00:57
134:34
19.Novotný Petr
TZL6601
135:03
+22:24.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
20.Vraný Jiří
VLI7504
135:25
+22:46.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
21.Lipták Michal
SJI8107
139:16
+26:37.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
22.Šňupárek Martin
XBM7107
142:57
+30:18.0

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
23.Žíla Vladimír
BOR6800
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
24.Vít David
ZUP7200
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
25.Žemlička Jan
XPU8303
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
26.Jirásek Radek
XPU7802
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
27.Vízek Ondřej
SMR8400
DISK

Mezičasy ještě nebyly přeneseny.
 
28.Hanovec Petr
SHK7101
DISK
(36)
11:47
11:47
(41)
10:35
22:22
(46)
14:00
36:22
(45)
04:07
40:29
(43)
09:00
49:29
(59)
10:31
00:00
(51)
00:00
00:00
(49)
00:00
00:00
(50)
00:00
00:00
(31)
00:00
00:00
(38)
00:00
00:00
(52)
00:00
00:00
(53)
00:00
00:00
(55)
00:00
00:00
(100)
00:00
00:00
(F)
00:00
DISK
29.Poslušný Libor
ABM7702
DISK
(36)
09:21
09:21
(41)
08:19
17:40
(46)
42:20
00:00
(45)
00:00
00:00
(43)
00:00
00:00
(59)
00:00
00:00
(51)
00:00
00:00
(49)
00:00
00:00
(50)
00:00
00:00
(31)
00:00
00:00
(38)
00:00
00:00
(52)
00:00
00:00
(53)
00:00
00:00
(55)
00:00
00:00
(100)
00:00
00:00
(F)
00:00
DISK